بازگشت

آیا بعد از ثبت سفارش، برای اطمینان از پردازش آن باید با دیجی‌پارک تماس بگیرم؟

آیا بعد از ثبت سفارش، برای اطمینان از پردازش آن باید با دیجی‌پارک تماس بگیرم؟