بازگشت

آیا پس از تایید شماره همراه در مراحل ثبت نام، می‌توانم شماره خود را تغییر دهم؟

آیا پس از تایید شماره همراه در مراحل ثبت نام، می‌توانم شماره خود را تغییر دهم؟

شما زمانی میتوانید شماره خود را تغییر دهید که شماره ی همراه جدید نیز تایید شود.

در صورتی که  شماره همراه خود را به فردی دیگر واگذار کردید، جهت جلوگیری از سواستفاده یا مشکلات احتمالی، شماره موبایل خود را در پروفایل تغییر داده و شماره جدیدی ثبت نمایید.